Aktualności

Aktualności Centrali

Nowa numeracja wyrobów medycznych według kodów

Ważne!
02-01-2024

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające w sprawie wykazu wyrobów medycznych [1], które wprowadziło nową numerację wyrobów według kodów, a nie jak dotychczas liczb porządkowych.

W rozporządzeniu dodano również nowe wyroby medyczne, zaś w przypadku niektórych wyrobów zmieniono limity finansowania oraz udział pacjenta w tym limicie (m.in. protez, ortez, wyrobów chłonnych i sprzętu stomijnego).

Komunikat z 1 grudnia 2023 r. informujący o zmianach w zakresie wyrobów medycznych


[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461)

Wszystkie aktualności