Aktualności

Aktualności Centrali

Nowe standardy kwalifikacji do zabiegów usunięcia zaćmy

09-07-2018

Od 26 czerwca 2018 roku obowiązują nowe zasady kwalifikowania do zabiegów zaćmy, z którymi można się zapoznać na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Nowe kryteria medyczne zostały opracowane przez grupę ekspertów, których do współpracy przy wypracowywaniu standardów zaprosił minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. W skład zespołu weszli znani okuliści i specjaliści chorób oczu:

  • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, 
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, 
  • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, 
  • prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, 
  • prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, 
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik,
  • prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, 
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski.

Mając na uwadze te zmiany, Narodowy Fundusz Zdrowia dostosował zasady finansowania zabiegów usunięcia zaćmy do wymienionego standardu.

Najważniejsze zmiany dla pacjentów i świadczeniodawców

Podstawowa zmiana związana z wprowadzeniem standardów polega na wskazaniu kryteriów medycznych, których spełnienie będzie decydowało o możliwości przeprowadzenia zabiegu. Weryfikacja spełniania kryteriów powinna odbywać się na każdym etapie procesu leczenia pacjenta: od momentu wystawienia skierowania, poprzez wpis na listę oczekujących, do momentu wykonania zabiegu.

Skierowanie

Zgodnie z przepisami „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, lekarz kierujący pacjenta do leczenia szpitalnego jest zobowiązany dołączyć do skierowania kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji będących w jego posiadaniu, umożliwiających postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania. W związku z tym, lekarz kierujący na zabieg usunięcia zaćmy powinien dołączyć takie dokumenty, które umożliwią świadczeniodawcy, który ma dokonać zabiegu, weryfikację spełniania kryteriów ustalonych w ww. standardach.

Wpis na listę oczekujących

W celu umożliwienia świadczeniodawcy mającemu wykonać zabieg weryfikację spełniania kryteriów, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nowy produkt kontraktowy – wizytę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez lekarza okulistę z ośrodka prowadzącego listę, w którym pacjent ma być operowany. W związku z tym, podstawą wpisu na listę oczekujących powinno być potwierdzenie spełniania kryteriów. 

Zgodnie ze standardami, wizyta kwalifikacyjna powinna odbyć się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy.

Wykonanie zabiegu

Do wykonania zabiegu powinni zostać zakwalifikowani wyłącznie pacjenci spełniający kryteria wskazane w standardach.

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zasady rozliczania zabiegów usunięcia zaćmy. Wprowadzona zmiana polega na odrębnym rozliczaniu części zabiegowej świadczenia oraz porady specjalistycznej (konsultacyjnej) po zabiegu. Rozliczenie porady w tym trybie będzie możliwe w przypadku wykonania jej pomiędzy 14. a 28. dniem po zabiegu. 

Od 1 lipca 2018 r. wszystkie te zasady będą miały zastosowanie zarówno w stosunku do zabiegów i porad wykonywanych w Polsce, jak i za granicą w ramach tzw. transgranicznej opieki zdrowotnej.

Zabiegi usunięcia zaćmy w latach 2013–2017

Narodowy Fundusz Zdrowia w ostatnich latach systematycznie zwiększa wartość świadczeń przeznaczanych na wykonywanie zabiegów usunięcia zaćmy, a dzięki temu rośnie ich liczba.

Dane dotyczące liczby wykonanych zabiegów usunięcia zaćmy i przeznaczonych na ten cel środków finansowych w latach 2013–2017 przedstawia poniższa tabela: 

Rok realizacji

Liczba świadczeń

Wartość zrealizowanych świadczeń

2013

187 478

574 464 260 zł

2014

220 840

538 312 279 zł

2015

226 512

552 507 871 zł

2016

245 206

572 912 041 zł

2017

300 235

709 758 512 zł

Zwiększanie wartości realizowanych świadczeń wpływa na zmniejszenie czasu oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy, zwłaszcza u pacjentów w przypadkach pilnych, co obrazują poniższe dane:

Średni czas oczekiwania w skali kraju na zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) – stan na koniec

Przypadek pilny

Przypadek stabilny

grudnia 2013 r.

189

503

grudnia 2014 r.

185

529

grudnia 2015 r.

182

586

grudnia 2016 r.

170

597

grudnia 2017 r.

148

512

maja 2018 r.

134

480

źródło - Ministerstwo Zdrowia

Wszystkie aktualności