Aktualności

Aktualności Centrali

Nowe uprawnienia dla krwiodawców

04-02-2021

Jeśli oddałeś krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysługują Ci:

  • 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym
  • 33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego – jeśli oddałeś krew lub jej składniki co najmniej 3 razy.

Jaki dokument potwierdza ulgę na przejazdy

Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono:

  • datę wydania
  • imię i nazwisko dawcy krwi
  • informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy.

Jak długo przysługuje ulga na przejazdy

Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Przeczytaj o przywilejach dla krwiodawców

Przeczytaj o tym, jak ważna jest krew dla ratowania życia i o tym, kto, kiedy i jak może ją oddać

Źródło: Pacjent.gov.pl


Podstawa prawna

  1. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255).
Wszystkie aktualności