Aktualności

Aktualności Centrali

Nowy tryb finansowania części świadczeń covidowych

01-03-2022
  • Finansowanie części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kończy się 31 marca 2022 roku.

  • Nie oznacza to zupełnego zakończenia finansowania świadczeń covidowych.

  • Koszty szczepień przeciwko COVID-19 oraz rehabilitacji pocovidowej nadal będą pokrywane z tego funduszu, także po 31 marca 2022 roku.

  • Leczenie pacjentów z COVID-19 (po 31 marca 2022 roku) będzie realizowane już w ramach standardowych umów z NFZ.

 

Ze względu na utrzymujący się spadek liczby zakażeń COVID-19 oraz postępujący spadek hospitalizacji, poleceniem z 28 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia zdecydował o zakończeniu specjalnego trybu finansowania części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Budżet NFZ zamiast Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Do 31 marca 2022 roku świadczenia covidowe będą rozliczane i finansowane na dotychczasowych zasadach. Po tej dacie świadczenia związane z leczeniem pacjentów z COVID-19 będą rozliczane w ramach obowiązujących umów z NFZ, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Szczepienia i rehabilitacja z odrębnym finansowaniem

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nadal wspierane będą świadczenia, które mają kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu chorobie i w powrocie do pełnej sprawności już po COVID-19.

Chodzi m.in. o:

  • szczepienia przeciwko COVID-19
  • rehabilitację pocovidową (stacjonarną, ambulatoryjną, dzienną, domową i psychiatryczną).

 

Dodatki covidowe do 31 marca

W związku z poleceniem Ministra Zdrowia dodatki covidowe będą obowiązywały do 31 marca 2022 roku. Dyrektorzy szpitali II poziomu zabezpieczenia covidowego muszą dostarczyć informacje o wysokości dodatku covidowego, za okresy od 1 stycznia do 31 marca br., dla uprawnionych pracowników, najpóźniej do końca maja 2022 roku.

Wszystkie aktualności