Aktualności

Aktualności Centrali

Ogłoszenie

17-12-2004

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
ogłasza konkurs na stanowiska
Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
we wszystkich województwach

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań wynikających z art. 107, ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z dnia 27 września 2004r.) w tym m.in. za:

 • zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania Oddziału NFZ,
 • przygotowywanie projektów planu finansowego Oddziału,
 • zarządzanie środkami finansowymi Oddziału,
 • przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • rozliczanie umów zawartych ze świadczeniodawcami,
 • kontrolę wykonywania umów,
 • gromadzenie oraz analizę danych statystycznych dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzenie polityki informacyjnej Funduszu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, dyplom MBA będzie dodatkowym atutem
 • min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • umiejętność kierowania zespołem
 • umiejętność strategicznego myślenia
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • zdolności analityczne
 • kreatywność
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • odporność na stres

CV, list motywacyjny, koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora Oddziału oraz oświadczenie o braku przeszkód prawnych do powołania na stanowisko Dyrektora Oddziału lub zobowiązanie się do ich spełnienia w dniu powołania - prosimy przesłać w zapieczętowanych kopertach z opisem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ" na adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Biuro Spraw Pracowniczych i Szkoleń, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa do dnia 10 stycznia 2005 r. (decyduje data wpływu korespondencji do NFZ)

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883)

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


źródło - Gabinet Prezesa NFZ
Dodany: 17.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.12.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności