Aktualności

Aktualności Centrali

Ogłoszenie

18-04-2005

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zatrudni na 1/2 etatu specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 lata stażu pracy w służbie bhp,
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bhp - wstępnych i podstawowych,
  • bardzo dobra znajomość przepisów bhp i ppoż oraz prawa pracy,
  • znajomość obsługi komputera w tym szczególnie programu Word i Excel,
  • rozwinięte zdolności interpersonalne oraz zdolności do przekazywania wiedzy.

Kandydat do zatrudnienia powinien spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210 poz. 2135).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich zgłoszeń (c.v., list motywacyjny) na adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Biuro Spraw Pracowniczych i Szkoleń w terminie do 28.04.2005 r.

Prosimy o zamieszczenie w c.v. następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Informacje telefoniczne pod nr 572-60-60.


źródło - Biuro Spraw Pracowniczych i Szkoleń
Dodany: 18.04.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.05.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności