Aktualności

Aktualności Centrali

Opieka koordynowana – wyższy standard POZ

01-10-2021

Od zaproszenia, przez wywiad na pierwszej wizycie, po szczegółowe badania i szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej choroby. Wszystko pod kontrolą koordynatora i lekarza POZ. To model opieki skupionej na pacjencie, który sprawdził się w pilotażowym projekcie NFZ ­ POZ PLUS. Teraz to rozwiązanie stopniowo obejmie poradnie POZ w Polsce.

Wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w tym wprowadzenie funkcji koordynatora, zakłada nowelizacja Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie umów w POZ.

Koordynator – nowa funkcja w POZ

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 października 2021 roku poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinny wyznaczyć koordynatora, który wesprze pacjentów POZ w procesie leczenia. Docelowo koordynator będzie dbał o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, informował szczegółowo o kolejnych etapach leczenia, nie tylko w ramach POZ, oraz wspomagał organizację leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Przepisy nie wymagają, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora może realizować personel, który już pracuje w poradni (w tym lekarz, pielęgniarka, rejestratorka)

Zmiany w POZ wprowadzamy bazując na wynikach pilotażowego projektu POZ PLUS, który objął ponad 350 tys. pacjentów z całej Polski. Właśnie na gruncie tego projektu testowaliśmy funkcję koordynatora. W zgodnej opinii pacjentów i lekarzy rola koordynatora została dobrze oceniona, dlatego taki model opieki będzie rozwijany i wprowadzany we wszystkich poradniach POZ – wskazuje Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pilotażowy projekt POZ PLUS

I etap – profilaktyka

Zmiany w organizacji pracy POZ, które wzmacniają rolę POZ w opiece nad pacjentem, będą wprowadzane stopniowo. W I etapie – od 1 października – koordynator ma skupić się na  działaniach profilaktycznych.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie programów zarządzania chorobą, czyli opieki koordynowanej dla pacjentów chorych przewlekle. Od 1 stycznia 2022 roku sukcesywnie do programu będą włączane kolejne schorzenia i choroby: nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, choroby tarczycy.

Opieka koordynowana – korzyści dla pacjentów

  • Dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje przebieg diagnostyki oraz terapii, co ważne przypomina także o nadchodzących wizytach,
  • Zapewnienie planu leczenia, czyli kontynuacji leczenia także poza POZ,
  • Wzrost zaufania do POZ oraz do  personelu medycznego i niemedycznego swojej poradni,
  • Sprawniejszy przepływ informacji m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.

Opieka koordynowana – korzyści dla poradni POZ (na podstawie wyników pilotażowego projektu POZ PLUS)

  • Poprawa i usprawnienie organizacji pracy,
  • Pozyskanie nowych pacjentów,
  • Lepsze przygotowanie placówki do procesu akredytacji.

Opieka koordynowana oznacza wzmocnienie POZ

Koordynator jest pierwszym krokiem w rozwoju POZ i wzmocnieniu opieki nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejnymi etapami będą m.in. wprowadzenie wizyty kompleksowej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, poszerzenie dostępnych badań diagnostycznych, (laboratoryjnych i obrazowych), które będzie mógł zlecić lekarz POZ.

­– W najbliższych tygodniach będziemy dzielić się analizami i dyskutować o wnioskach z pilotażu POZ PLUS. Te są obiecujące, dlatego na ich podstawie będziemy wspierać poradnie POZ w jak najlepszym wykorzystaniu funkcji koordynatora – podkreśla prezes Filip Nowak.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 160/2021/DSOZ

Wszystkie aktualności