Aktualności

Aktualności Centrali

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 PL CM w wersji 5.70

06-04-2023

Wprowadzone zmiany w wersji 5.70 dotyczą następujących pozycji słownika ICD 9 PL CM:

Kod

Nazwa

Data wybieralności

A26

Białko tau

od 01.04.2023 r.

A27

Beta-amyloid

od 01.04.2023 r.

A28

Białko 14-3-3

od 01.04.2023 r.

A29

Przeciwciała onkoneuronalne - płyn mózgowo-rdzeniowy

od 01.04.2023 r.

A30

Przeciwciała przeciwko receptorom powierzchniowym - płyn mózgowo-rdzeniowy

od 01.04.2023 r.

A26

Białko tau

od 01.04.2023 r.

T62

Gabapentyna

od 01.04.2023 r.

T63

Lakozamid

od 01.04.2023 r.

T64

Lamotrygina

od 01.04.2023 r.

T65

Lewetyracetam

od 01.04.2023 r.

T66

Pregabalina

od 01.04.2023 r.

T67

Topiramat

od 01.04.2023 r.

55.33

Ablacja termiczna zmiany nerki przezskórna

do 31.03.2023 r.

55.331

Krioablacja zmiany nerki przezskórna

od 01.04.2023 r.

55.332

Termoablacja zmiany nerki przezskórna

od 01.04.2023 r.

 

Słownik ICD-9 PL CM w wersji 5.70 w formacie XML, dostępny jest na stronie Centralnych Zasobów Słownikowych NFZ:

https://slowniki.nfz.gov.pl/ICD9/SlownikPrimary/5630

 

 

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności