Aktualności

Aktualności Centrali

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 PL w wersji 5.64

03-10-2022

Zmiany wprowadzone w wersji 5.64 dotyczą dopisania następujących kodów ICD-9 PL:

 

Kod

Nazwa

Data wybieralności

00.9603

Badanie enzymatyczne fibroblastów skóry, elementów morfotycznych krwi lub wątroby

od 01.10.2022 r.

00.9604

Hodowla fibroblastów skóry

od 01.10.2022 r.

00.9605

Izolacja i analiza DNA

od 01.10.2022 r.

 

03.313

Nakłucie lędźwiowe z badaniem płynu mózgowo rdzeniowego w kierunku zaburzeń neurotransmisji

 

od 01.10.2022 r.

57.321

Cystoskopia przezcewkowa endoskopem sztywnym

od 01.10.2022 r.

57.322

Cystoskopia przezcewkowa endoskopem

giętkim

od 01.10.2022 r.

 

83.211

Biopsja mięśnia z badaniami enzymatycznymi łańcucha oddechowego, histochemicznymi lub białkowymi

 

od 01.10.2022 r.

86.111

Biopsja skóry z badaniami enzymatycznymi

łańcucha oddechowego lub genetycznymi

od 01.10.2022 r.

89.143

aEEG (Amplitude integrated electroencephalography)

od 01.10.2022 r.

99.975

Leczenie farmakologiczne przetrwałego

przewodu tętniczego Botalla

od 01.10.2022 r.

99.976

Leczenie GCSF w ciężkim zakażeniu w przebiegu neutropenii

od 01.10.2022 r.

 

Słownik ICD-9 PL w wersji 5.64 w formacie XML, dostępny jest na stronie Centralnych Zasobów Słownikowych NFZ:

https://slowniki.nfz.gov.pl/ICD9/SlownikPrimary/5262

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności