Aktualności

Aktualności Centrali

Pacjenci z Ukrainy mają prawo do leków refundowanych

Ważne!
18-03-2022
  • Przypominamy, leki refundowane przysługują obywatelom Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie przed agresją militarną Rosji.

  • Refundacja leków wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa).

  • Szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat wypisywania i realizacji recept na leki refundowane dla obywateli Ukrainy przekazaliśmy placówkom medycznym, w tym poradniom POZ, i aptekom w specjalnym komunikacie, który trafił do tych podmiotów 14 marca 2022 roku. Stanowisko NFZ wyrażone w komunikacie jest jednoznaczne i obowiązujące.

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która weszła w życie 12 marca 2022 roku, zapewnia m.in. obywatelom Ukrainy dostęp do opieki medycznej na analogicznych zasadach, jak dla osób ubezpieczonych w Polsce [1].

Prawo do leków refundowanych zagwarantowane w ustawie

Specustawa w art. 37 ust. 1, odwołuje się do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zapewniają ubezpieczonym, a z mocy specustawy także m.in. obywatelom Ukrainy, bezpłatny dostęp do świadczeń gwarantowanych. Wśród nich są leki objęte refundacją przez Ministra Zdrowia.

PRZECZYTAJ: Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?

Pacjenci z Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę z Polską, w związku z agresją militarną Rosji, mają więc pełne prawo podkreślmy zagwarantowane ustawowo do otrzymania leków refundowanych. Zasady dotyczące obywateli Ukrainy są tożsame z obowiązującymi od 2012 roku zasadami wystawiania recept dla ubezpieczonych w Polsce.

O szczegółach związanych z wypisywaniem i realizacją recept poinformowaliśmy placówki medyczne, w tym przychodnie POZ, i apteki w specjalnym komunikacie, który trafił do tych podmiotów 14 marca 2022 roku, czyli tuż po wejściu w życie specustawy.

Pacjent z Ukrainy ma zapewniony dostęp do POZ

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po wybuchu konfliktu zbrojnego, migrują wewnątrz naszego państwa lub wyjeżdżają za granicę. W przeważającej większości nie mają więc ustalonego stałego miejsca pobytu w Polsce, co jest jednym z kilku warunków wymaganych do złożenia deklaracji wyboru lekarza POZ.

Dlatego osoba uprawniona z mocy specustawy do otrzymania pomocy medycznej jest traktowana w POZ, jak pacjent spoza listy aktywnej POZ. Nie oznacza to jednak, że lekarz POZ może np. odmówić tej osobie pomocy. Narodowy Fundusz Zdrowia, w trybie przewidzianym w przepisach prawa, rozlicza te wizyty, a sposób rozliczeń nie powinien w żadnym stopniu wpływać na dostęp do opieki medycznej na poziomie POZ.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy jest finansowana z budżetu państwa

Obywatele Ukrainy oraz inne osoby, uprawnione z mocy specustawy, do uzyskania pomocy medycznej w Polsce, otrzymują ją bezpłatnie. Świadczenia medyczne są finansowane z budżetu państwa, nie zaś z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ odpowiada natomiast za rozliczenie środków z budżetu państwa z placówkami medycznymi, z którymi ma zawartą umowę.


[1] Wyjątek stanowią tylko: leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą, zwrot środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy „transgranicznej”

Wszystkie aktualności