Aktualności

Aktualności Centrali

Pierwsze w Polsce Centrum Usług Wspólnych NFZ powstanie w Chełmie

27-06-2019

W Chełmie powstanie pierwsze w Polsce Centrum Usług Wspólnych NFZ. Zajmie się rozpatrywaniem elektronicznych wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, które trafią do niego z całego kraju. Dzisiaj, 27 czerwca br. Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i Jakub Banaszek, prezydent Miasta Chełm podpisali list intencyjny w sprawie jego uruchomienia. 

Pierwsze w Polsce Centrum Usług Wspólnych NFZ powstanie w Chełmie. Dzisiaj, 27 czerwca br. list intencyjny w tej sprawie w chełmskim magistracie podpisali Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i Jakub Banaszek, prezydent Miasta Chełm.

Jedyne takie w Polsce

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Chełmie jest inicjatywą NFZ. Fundusz chce udoskonalać jakości obsługi swoich klientów, dlatego otwiera pilotażowy CUW, w którym będzie ograniczał biurokrację, na rzecz usług elektronicznych, znacznie wygodniejszych dla pacjentów. Wybór nie był przypadkowy. W Chełmie jest delegatura lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, stąd placówka jest przygotowana do realizacji nowych zadań.

Staramy się, aby usługi oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia były jeszcze bardziej dostępne dla naszych klientów. Stąd pomysł utworzenia Centrum Usług Wspólnych, którego sprawne działanie ma przekonać klientów do częstszego korzystania z usług elektronicznych. Dlaczego Chełm? Otwieramy się na mniejsze miasta, gdzie łatwiej pozyskać pracowników. Chcemy wykorzystać potencjał młodej, zdolnej, wykształconej kadry, która dzisiaj ma dość ograniczone możliwości zatrudnienia podkreślał Andrzej Jacyna, prezes NFZ na spotkaniu z dziennikarzami.

Wnioski on-line o kartę EKUZ będą rozpatrywane w Chełmie

Centra Usług Wspólnych będą specjalizowały się w oferowaniu konkretnych usług, bez względu na województwo, z którego pochodzi klient NFZ. Ma to zagwarantować jednolity i wysoki standard obsługi przez Fundusz w całej Polsce.

CUW w Chełmie zajmie się rozpatrywaniem wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), składanych drogą elektroniczną. Po pozytywnej weryfikacji karty zostaną wydrukowane i wysłane z Chełma bezpośrednio na adres wnioskującego. Karta EKUZ zapewnia możliwość korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej oraz państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Naszemu miastu potrzebny jest rozwój. Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o lokalizacji właśnie w Chełmie Centrum Usług Wspólnych to kolejna dobra informacja. Cieszę się, że współpraca władz miasta i NFZ procentuje z korzyścią dla mieszkańców – wskazywał Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Centrum Usług Wspólnych NFZ ruszy 1 października tego roku. Będzie działać przy ul. Ceramicznej 1, czyli w chełmskiej delegaturze lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Początkowo pracę znajdzie w nim ok. 30 osób. Docelowo kadra ma być dwa razy większa i będzie liczyć 70 osób. CUW zatrudni m.in. pracowników administracyjnych, informatyków i pracowników służby zdrowia.

Wszystkie aktualności