Aktualności

Aktualności Centrali

Pilotaż programu E-STETOSKOP II

10-02-2022

4 lutego br. uruchomiony został nabór placówek POZ do pilotażowego programu w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zainteresowane placówki POZ mogą składać wnioski do 25 lutego br. Pilotaż obejmie 3.000 pełnoletnich pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID–19, którzy zostali włączeni do programu Pulsocare.

Placówki POZ, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczenia lekarza POZ, zainteresowane udziałem w programie pilotażowym, powinny złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI), znajdującej się pod adresem: e-inwestycje.mz.gov.pl.

Dostęp do platformy wymaga założenia konta poprzez profil zaufany. Natomiast do złożenia wniosku należy dodatkowo posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Pytania dotyczące naboru należy kierować na adres .

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania puli 1000 elektronicznych stetoskopów w ramach pilotażu. Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość wyboru placówek z całego kraju, przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń.

Placówki, które zostaną zakwalifikowane do programu, otrzymają elektroniczne stetoskopy, które następnie udostępnią pacjentom do przeprowadzenia badanie w sposób zdalny. Urządzenie pozwoli na ocenę zmian osłuchowych w układzie oddechowym pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Do działań finansowanych w ramach powierzonego grantu należy przeprowadzenie badań z użyciem stetoskopu elektronicznego oraz wypełnienie ankiety za pośrednictwem platformy DOM.

Program dotyczący wykorzystania stetoskopów w telemedycynie został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Program będzie realizowany w trzech etapach (zakwalifikowanie placówek POZ do programu, wykonywanie świadczeń z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów oraz ewaluacja programu pilotażowego).

Realizacja projektów potrwa 6 miesięcy i zakończy się nie później niż 31 sierpnia 2022 r. Program E-STETOSKOP II powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej.

Wszystkie aktualności