Aktualności

Aktualności Centrali

Pilotaż usług farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Trwa nabór wniosków dla aptek [LISTA NABORÓW]

Ważne!
02-05-2024
 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia1, 2 maja 2024 r. uruchomiliśmy nabory wniosków dla aptek, które chcą przystąpić do programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (antykoncepcji awaryjnej).

 • Program pilotażowy trwa do 30 czerwca 2026 r.

 • Udział w pilotażu jest dobrowolny, a usługa farmaceuty jest udzielana na podstawie odrębnej umowy apteki z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Sprawdź, jak krok po kroku przygotować się do podpisania umowy z NFZ.

 

Oddziały Wojewódzkie NFZ prowadzą nabory wniosków dla aptek, które chcą realizować pilotaż usługi farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, czyli antykoncepcji awaryjnej.

Podstawą do uruchomienia naborów jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 kwietnia 2024 r., które określa m.in.:

 • kto może przystąpić do pilotażu
 • komu może być udzielona usługa farmaceuty
 • jakie warunki powinien spełniać realizator pilotażu
 • na czym polega usługa farmaceuty, za którą płaci NFZ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Antykoncepcja awaryjna


 

 

Mapa aptek, z którymi NFZ podpisał już umowę na realizację pilotażu usług farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

 

Umowa i rozliczanie usługi farmaceutycznej z NFZ. Szczegóły w zarządzeniu

Już 30 kwietnia 2024 r. opublikowaliśmy Zarządzenie Prezesa NFZ, w którym precyzujemy warunki udziału w pilotażu. W zarządzeniu zamieściliśmy wszystkie załączniki niezbędne do zawarcia umowy z NFZ na realizację programu pilotażowego, m.in. wzór wniosku i wzór umowy.


SPRAWDŹ: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


 

Jak podpisać umowę z NFZ? Krótka instrukcja:

 1. Uzupełnij w SZOI/Portalu Świadczeniodawcy dane dotyczące miejsca udzielania usług (zgodnie z instrukcją).

WAŻNE!

Apteki, które mają umowę z NFZ na realizację zalecanych szczepień w aptekach lub umowę ZPO, nie muszą uzupełniać danych, ponieważ są już one w systemie.

 1.  Złóż wniosek do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (jedna apteka = jeden wniosek) podczas trwania naboru. Wniosek jest załącznikiem do zarządzenia.

ZOBACZ: Nabór wniosków w Twoim Oddziale Wojewódzkim NFZ


 

 1. Wniosek z załącznikami powinien być sporządzony i podpisany elektronicznie oraz przekazany do oddziału NFZ przez funkcję „Komunikaty” w SZOI lub "Wiadomości" w Portalu Świadczeniodawcy

WAŻNE!

Jeśli nie możesz podpisać wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszczamy złożenie własnoręcznie podpisanych dokumentów w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 1. Nie musisz korzystać z aplikacji ofertowej.
   
 2. Po udostępnieniu szablonu umowy przez Oddział Wojewódzki NFZ, uzupełnij w systemie informatycznym informację o liczbie godzin pracy (zgodnie z instrukcją).
   
 3. Uzgodnij liczbę punktów, które będą do wykorzystania w ramach umowy (1 pkt = 50 zł). Na ich podstawie zostanie określona kwota zobowiązania.

UWAGA!

W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia kwoty zobowiązania w umowie, na Twój wniosek Oddział Wojewódzki NFZ będzie reagował elastycznie i zwiększy pierwotnie ustaloną kwotę z zobowiązania.


TO WAŻNE: Pilotaż antykoncepcji awaryjnej bez limitów


 

 1. Podpisz umowę z NFZ (po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków). Umowa obowiązuje od podpisania do 30 czerwca 2026 r.
 2. Dodatkowe informacje oraz instrukcje znajdziesz w ogłoszeniach o naborach do pilotażu, które są dostępne na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

PRZECZYTAJ: Komunikat Prezesa NFZ ws. realizacji programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego


 

Lista naborów wniosków do programu pilotażowego usług farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego (antykoncepcji awaryjnej) [WYBIERZ ODDZIAŁ NFZ]

Dolnośląski

Kujawsko-Pomorski

Łódzki

Lubelski

Lubuski

Małopolski

Mazowiecki

Opolski

Podkarpacki

Podlaski

Pomorski

Śląski

Świętokrzyski

Warmińsko-Mazurski

Wielkopolski

Zachodniopomorski

 

Program pilotażowy usług farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego (antykoncepcji awaryjnej) - najczęściej zadawane pytania (Q&A) - aktualizacja 10.05.2024

We wzorze wniosku o umowę w części I: Dane rejestrowe – co wnioskodawca powinien wpisać w rubryce: Rodzaj rejestru?

W zależności jaką formę rejestracji posiada apteka. Zgodnie z tym, co zapisujemy również w umowie: KRS/EDG (CEIDG).

We wzorze wniosku o umowę, w części II: Przedmiot umowy, którego dotyczy wniosek – propozycja ilościowo-cenowa – w wierszu dla poszczególnych miesięcy wpisano: liczba, cena, a w wierszu dotyczącym IV kwartału jest liczba* cena. Co wnioskodawca powinien wpisać w poszczególne rubryki? Liczbę przewidywanych usług, cenę jednostkową usługi, czy liczbę przewidywanych usług*cena jednostkowa (ale wtedy powtórzy kwotę z kolejnego wiersza gdzie należy określić wartość)?

Powinno być wszędzie liczba*cena. Apteka podaje liczbę*50, bo tyle wynosi cena dla obu usług w zakresie świadczeń.

We wniosku o umowę w części II: Miejsce udzielania usług. Co należy wpisać w: Kod komórki część VII Kodu resortowego?

Może pozostać niewypełnione.

Kod zakresu świadczeń/usług?

Zgodnie z zarządzeniem: Kod 18.2400.000.02.

Nazwa zakresu świadczeń/usług?

Zgodnie z zarządzeniem: Usługa farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

Jaki kod wpisać w profil medyczny?

Należy wpisać kod: 999 Inne usługi realizowane w aptece.

Jaki kod wpisać w miejscu: Funkcja ochrony zdrowia?

Należy wpisać kod: HC.A.9 Inne usługi realizowane w aptece.

Jaki jest kod do miejsca?

W miejsce realizacji należy wpisać kod: 9994. Jeżeli apteka posiada zawartą umowę z NFZ na szczepienia, nie ma potrzeby wpisywania tej informacji powtórnie.

Jak oszacować wartość umowy?

Na podstawie przewidywanego przez wnioskodawcę zapotrzebowania na usługi w danej aptece. Przy szacowaniu można uwzględnić m.in. dotychczasowy obrót lekami stosowanymi w antykoncepcji awaryjnej, czy też dodatkowe okoliczności, które mają wpływ na zwiększenie zainteresowania tego typu usługami.

Jaką liczbę usług wpisać, jeśli moja realizacja dotychczas była na minimalnym poziomie?

Proponujemy wprowadzenie kilku - kilkudziesięciu usług miesięcznie (np. 15) i skumulowanie większości punktów w pierwszym miesiącu, w którym zacznie obowiązywać umowa. Środki będą do wykorzystania do końca trwania umowy.

Jakie będą konsekwencje, jeśli farmaceuta nie sprzeda leku pacjentce poniżej 18 roku życia?

Zarządzenie nie przewiduje w stosunku do wykonawcy programu sankcji z tytułu odmowy sprzedaży tabletki z uwagi na wiek pacjenta.

Czy pilotaż można rozliczać, co dwa tygodnie?

Zgodnie z zarządzeniem okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Apteka wystawia rachunek po upływie każdego miesiąca.

Jak wypełnić wniosek, jeżeli umowę ma realizować kilku farmaceutów?

Należy powielić rubryki określające personel i wypełnić je dla każdego zgłoszonego farmaceuty zgodnie ze schematem.


[1] Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. 2024 poz. 662).

Wszystkie aktualności