Aktualności

Aktualności Centrali

Placówki medyczne zyskają więcej czasu na rozliczenie umów z 2020 roku

Ważne!
26-04-2021

Do końca grudnia 2021 roku placówki medyczne mogą rozliczyć umowy za 2020 rok. Wydłużenie okresu na wywiązanie się świadczeniodawców z kontraktów za 2020 roku umożliwiło podpisanie przez Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunkach umów.

Przed zmianą przepisów, placówki medyczne, w tym szpitale tworzące system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, mogły rozliczyć umowy z 2020 roku do końca czerwca 2021 roku.

Ze względu na trwającą pandemię Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia postanowiły o przedłużeniu okresu rozliczeniowego o kolejne pół roku, czyli do 31 grudnia 2021 roku. Oznacza to, że placówki medyczne będą mieć jeszcze więcej czasu na nadrobienie kontraktów z 2020 roku.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów:

1. Ustawy z 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. Poz. 616).

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. Poz. 745).

Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego

 • Pierwszym krokiem będzie przedłużenie umów, których okres obowiązywania wygasa 30 czerwca 2021 roku.
 • Po aneksowaniu umów, możliwe będzie przedłużenie okresu rozliczeniowego o kolejne pół roku. Nastąpi ono na wniosek samej placówki medycznej, czyli w analogiczny sposób, jak miało to miejsce w 2020 roku, gdy po raz pierwszy świadczeniodawcy skorzystali z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego (do 30 czerwca 2021 r.).
 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń).
 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje do 31.12.2021 r.
 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy umów zawartych na 2020 r., dla których okres rozliczeniowy został poprzednio przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Rodzaje świadczeń, w których możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Leczenie szpitalne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne
 • Lecznictwo uzdrowiskowe
 • Profilaktyczne programy zdrowotne
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Opieka paliatywna i hospicyjna.
Wszystkie aktualności