Aktualności

Aktualności Centrali

Ponad 18 miliardów złotych m.in. na podwyżki wynagrodzeń minimalnych. Dodatkowo wzrost ryczałtu i wyższa wycena interny

Ważne!
09-08-2022

W skali roku przeszło 18 miliardów złotych z budżetu NFZ pochłonie m.in. wzrost minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Do końca 2022 roku do szpitali trafi jeszcze ok. 350 milionów złotych. To efekt podniesienia ryczałtu i dodatkowej, jakościowej korekty ryczałtu dla placówek I i II poziomu sieci szpitali, czyli głównie jednostek powiatowych. W tym roku zostaną też ogłoszone nowe taryfy m.in. dla chorób wewnętrznych.

Wzrost minimalnych pensji w ochronie zdrowia jest zagwarantowany ustawowo. Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych mówi, że środki na wyższe wynagrodzenia zostały ujęte w wycenie świadczeń medycznych, a nie, jak do tej pory, w odrębnym strumieniu środków, niezależnym od wykonania świadczeń dla pacjentów.

Kolorowa fotografia. Konferencja prasowa w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na zdjęciu od lewej: Magdalena Dzierwa, zastępca dyrektora Wydziału Taryfikacji w AOTMiT; Roman Topór-Mądry, prezes AOTMiT; Bernard Waśko, wiceprezes NFZ

Pieniądze na podwyżki w kosztach świadczeń. AOTMiT przygotowała rekomendację

Zgodnie z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), środki na podniesienie wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zostały ujęte we wzroście wyceny świadczeń. Taki sposób dystrybucji środków na podwyżki wynagrodzeń postulowało wiele środowisk, w tym m.in. organizacje pracodawców, przedstawiciele szpitali powiatowych, samorządowcy.

Pracodawcy RP o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

­– Dane potrzebne do oszacowania skali wzrostu wycen zebraliśmy z ponad 350 szpitali, w tym 220 należących do I i II stopnia zabezpieczenia PSZ, czyli głównie placówek powiatowych. Dodam, że dwukrotnie przedłużaliśmy termin na zebranie tych danych. Ostatecznie rekomendację oparliśmy na wyliczeniach z ponad 1660 placówek medycznych – podkreślała Magdalena Dzierwa, zastępca dyrektora Wydziału Taryfikacji, na konferencji prasowej zorganizowanej 9 sierpnia w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Rekomendacja AOTMiT. Minister wybrał korzystniejszy wariant

Agencja przygotowała rekomendację w dwóch wariantach. Pierwszy dotyczył zabezpieczenia środków na pokrycie wzrostu pensji wynikających bezpośrednio z ustawy. W drugim, szerszym wariancie, uwzględniono dodatkowo środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników kontraktowych i personelu pomocniczego oraz administracyjnego. Jednocześnie wyższa wycena świadczeń, zaproponowana w drugim wariancie, obejmowała także zwiększone koszty działalności placówek medycznych. Minister Zdrowia zdecydował o wprowadzeniu w życie drugiego wariantu rekomendacji AOTMiT, który jest korzystniejszy dla placówek medycznych i personelu.

Wyliczyliśmy, że koszt wdrożenia rekomendacji w drugim wariancie wyniesie ponad 18,5 mld zł w skali roku. Średni wzrost wartości umowy placówki medycznej z NFZ to 22,4% ­– wskazywał podczas konferencji Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wiceprezes NFZ: 80% podpisanych aneksów

Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowały i wysłały m.in. do szpitali aneksy uwzględniające wzrost wycen świadczeń zaproponowany w rekomendacji AOTMiT.

Mamy podpisanych już 80% aneksów do umów szpitali w sieci PSZ. W przypadku szpitali powiatowych to ok. 70%. W ośmiu województwach zostały podpisane wszystkie aneksy szpitalne lub proces ten jest na finiszu – przekazał na konferencji prasowej Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych.

Na bieżąco od oddziałów Funduszu wpływają kolejne podpisane aneksy.

Dodatkowe 350 mln zł dla szpitali. W bliskiej perspektywie nowe taryfy m.in. w internie

Skala wzrostu kontraktów może różnić się pomiędzy poszczególnymi szpitalami, ponieważ zależy ona m.in. od rodzaju i liczby wykonywanych świadczeń. Dlatego w okresie przejściowym, czyli zastąpieniu modelu przekazywania środków podwyżkowych przez niezależny strumień finansowania na model wyższej wyceny świadczeń, do szpitali powiatowych trafią dodatkowe środki. Łącznie nawet 350 mln zł.

Już od sierpnia tego roku planujemy podnieść ryczałt szpitali PSZ, co zapewni tym placówkom wyższe przychody o ok. 235 mln zł do końca roku. Wprowadzimy też dodatkowy wskaźnik korygujący w wysokości 2%. Wiąże się to z kolejnym wzrostem przychodów szpitali o ok. 115 mln zł do końca roku, ale to rozwiązanie dedykowane będzie wyłącznie dla placówek I i II poziomu PSZ, czyli głównie szpitali powiatowych – zapewnił wiceprezes NFZ.

Równolegle Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji kończy prace nad zmianą taryf w ważnych zakresach świadczeń dla szpitali powiatowych.

Jeszcze w tym roku wprowadzimy zmiany taryf w internie, SOR i izbach przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Finalizujemy równolegle prace nad nowymi taryfami w neonatologii i urologii – precyzował szef AOTMiT.

NFZ jest otwarty również na zwiększanie wartości kontraktów dla szpitali, które wykonają więcej świadczeń dla pacjentów oraz na zmianę umów, gdy szpital zdecyduje się na zmianę profilu swojej działalności. W tym przypadku są to konkretne decyzje zarządcze dyrektorów szpitali i organów je prowadzących, które będą indywidualnie uzgadniane z dyrektorami Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Wszystkie aktualności