Aktualności

Aktualności Centrali

Ponad 2 miliardy złotych dla szpitali

Ważne!
24-03-2022
  • Od 1 kwietnia do końca 2022 roku, do szpitali w Polsce trafi dodatkowo ponad 2 miliardy złotych.

  • Wyższe przychody pozwolą m.in. na złagodzenie skutków inflacji, w tym wzrostu kosztów energii elektrycznej i cieplnej.

  • Poziom wzrostu wartości umów szpitalnych wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

Krok po kroku realizujemy plan wzrostu finansowania szpitali

Na tę wiadomość czekali dyrektorzy szpitali, szczególnie powiatowych. Konsekwentnie realizujemy plan wzrostu finansowania szpitali, wprowadzony jeszcze w ubiegłym roku. Co więcej, od stycznia 2022 roku podnieśliśmy cenę punktu w umowach szpitalnych, a teraz, widząc rosnące koszty szpitali, wprowadzamy kolejną podwyżkę – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

PRZECZYTAJ: Więcej środków z NFZ dla placówek medycznych. Już od 1 kwietnia

 

Podwyżka nie pomniejszy środków na wynagrodzenia dla personelu

Wyższe przychody nie pomniejszą wyodrębnionej puli środków na wynagrodzenia dla personelu medycznego pracującego w szpitalach.

To dodatkowy efekt korzystnych zmian prawnych, w tym Ogólnych Warunków Umów, które są wprowadzane równolegle z podwyżkami. Przypomnę, że wcześniej zastosowaliśmy również mechanizm przeliczenia ryczałtu dla szpitali sieciowych na koniec 2019 roku, czyli okresu, którego nie obciąża walka z pandemią COVID-19 – zaznacza Filip Nowak.

 

AOTMiT: Wartość umów powinna wzrosnąć o 4,5%

Według wyliczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) cena punktu, stosowanego w umowach szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia, powinna wzrosnąć o 4,5%.

AOTMiT wzięła pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji, średni wzrost cen prądu i ogrzewania oraz udział tych wydatków w ogólnych kosztach szpitali. Analiza agencji opierała się na danych przekazanych przez same placówki medyczne.

 

Więcej pieniędzy już od maja 2022 roku

Szpitale odczują podwyżkę już w maju 2022 roku, kiedy rozliczą się z NFZ za świadczenia wykonane w kwietniu.

Wszystkie aktualności