Aktualności

Aktualności Centrali

Ponad 25 tys. zł kary dla UCZKiN od NFZ i kontrola list oczekujących

Ważne!
22-03-2023
  • Zakończyliśmy czynności sprawdzające w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM (UCZKiN).

  • Działania sprawdzające miały związek z wypowiedziami lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej ("Mamy Ginekolog"), która w mediach społecznościowych przyznała m.in., że przyjmuje koleżanki i członków rodziny poza kolejnością na NFZ. Lekarka powiedziała też, że została „potajemnie” przyjęta do szpitala, w którym pracuje, nie ze względu na stan zdrowia, lecz po to aby opiekować się swoim dzieckiem.

  • Placówka została wezwana do zapłaty ponad 25 tys. zł kary umownej za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. Jednocześnie z uwagi na dotychczasowy brak należytej współpracy ze strony UCZKiN w postępowaniu sprawdzającym, wszczęliśmy regularną kontrolę list oczekujących w tej placówce.

  • Sprawę postępowania samej lek. Nicole Sochackiej-Wójcickiej skierowaliśmy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.

 

Na początku lutego lek. Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako "Mama Ginekolog", przyznała w jednym z portali społecznościowych, że przyjmuje poza kolejnością koleżanki i członków rodziny na NFZ. Powiedziała też, że została przyjęta do szpitala, w którym pracuje, nie ze względów medycznych, ale po to, aby opiekować się swoim dzieckiem.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał wyjaśnień

Po doniesieniach medialnych zażądaliśmy pilnych wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM (UCZKiN). Jednocześnie rozpoczęliśmy w placówce czynności sprawdzające. Dotyczyły one hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej w UCZKiN oraz przyjmowania pacjentek poza kolejnością w tej placówce.

 

 

Ponad 25 tys. zł kary dla UCZKiN

Właśnie zakończyliśmy postępowanie sprawdzające w sprawie hospitalizacji "Mamy Ginekolog". Po analizie m.in. dokumentacji medycznej i rozliczeń UCZKiN z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w przypadku jednej hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, trwającej 10 dni.

Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej nie potwierdzają wskazań do hospitalizacji, czego skutkiem było niezasadne jej sprawozdanie i rozliczenie z NFZ. Według ustaleń kontroli leczenie "Mamy Ginekolog" powinno odbywać się w ramach opieki specjalistycznej (ambulatoryjnej), a nie w warunkach szpitalnych. W szpitalu jedyną formą opieki odnotowaną w dokumentacji medycznej na całe 10 dni hospitalizacji była kontrola stanu ogólnego pacjentki. Odnotowana została tylko jedna obserwacja lekarska i to z dnia wypisu. Mimo braku jakichkolwiek podstaw, które byłyby odnotowane przez placówkę, hospitalizacja została sprawozdana przez UCZKiN do NFZ, tym samym sfinansowana ze środków publicznych.

Jest to wprost naruszenie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dlatego nałożyliśmy na UCZKiN karę umowną w wysokości 25,1 tys. zł. Placówka ma 14 dni na wpłacenie tych środków do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Kontrola NFZ w UCZKiN. Chodzi o listy oczekujących

Drugim wątkiem badanym przez kontrolerów Funduszu w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, było przyjmowanie pacjentów poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ.

W trakcie czynności sprawdzających UCZKiN nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Mimo zapewnień do tej pory UCZKiN nie udostępnił też Narodowemu Funduszowi Zdrowia ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy.

Wobec uzasadnionych wątpliwości dotyczących współpracy z UCZKiN w toczącym się postępowaniu, w celu wyjaśnienia przyjmowania pacjentów poza harmonogramem, zdecydowaliśmy o jednoczesnym zakończeniu działań sprawdzających i wszczęciu regularnej oraz kompleksowej kontroli w placówce.

Informacje o rozpoczęciu kontroli oraz wezwanie do zapłaty ponad 25 tys. zł zostały dzisiaj przekazane do Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM.

 

NFZ zawiadamia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

W ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia zachowanie lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej jest niewłaściwe i nosi znamiona naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej. Dlatego o wynikach postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez NFZ, poinformowaliśmy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.

Wszystkie aktualności