Aktualności

Aktualności Centrali

Poradnik pacjenta: Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dziecka?

11-05-2023
 • Nie masz dostępu do Internetowego Konta Pacjenta dziecka?

 • Czy zgłosiłeś je do ubezpieczenia zdrowotnego? To Twój obowiązek, jako rodzica.

 • Rodzic dziecka do 18 roku życia, ma automatycznie nadany dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta, pod warunkiem że zgłosi je do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta, w skrócie IKP - to portal Ministerstwa Zdrowia, na którym szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu:

 • Twoim
 • Twoich dzieci
 • osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła.
Dostęp do konta dziecka masz z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta
w zakładce „Uprawnienia > Konta Twoich dzieci”.

Powinny tam być widoczne dane wszystkich dzieci do 18 roku życia. Jednak zdarzają się sytuacje, że dzieci nie będą widoczne na Twoim IKP. Zobacz, co możesz zrobić i jakie są przyczyny.

Dlaczego nie widzisz danych dziecka w IKP?

Możliwe, że:

 • dziecko nie zostało zgłoszone przez Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • dziecko ubezpiecza drugi rodzic i nie upoważnił Cię do wglądu, do danych dziecka   
 • dane nie zostały jeszcze opublikowane, bo dziecko dopiero zostało zgłoszone do ubezpieczenia – publikacja na IKP może trwać do 21 dni
 • nie jesteś prawnym opiekunem dziecka
 • Twoje dziecko ma własny tytuł ubezpieczenia – np. podjęło pracę sezonową, ma rentę, stypendium sportowe
 • Twoje dziecko ukończyło 18 lat i jego IKP staje się kontem osoby dorosłej.

Ważne! Nie jesteś pewien czy Twoje dziecko zostało poprawnie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, wyślij zgłoszenie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, z prośbą o jego weryfikację.

Jak uzyskać dostęp do IKP dziecka?

Sprawdź czy Twoje dziecko:

 • jest zgłoszone przez Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego. Potwierdź to u swojego płatnika składek np.: u pracodawcy, zleceniodawcy, w ZUS lub KRUS
 • nie ubezpiecza drugi rodzic (współmałżonek, opiekun). Jeżeli tak, może Cię upoważnić do wglądu w IKP dziecka
 • jest prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia. Skontaktuj się ze swoim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i sprawdź swój status ubezpieczenia zdrowotnego i członków rodziny.

Pamiętaj!

Każdorazowa zmiana pracy powoduje wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego i utratę dostępu do jego IKP. Aby mieć wgląd do danych dziecka w IKP, musisz ponownie zgłosić je do ubezpieczenia u nowego pracodawcy.

Jak dodać drugiego opiekuna?

 1. Zaloguj się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Wejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci.”
 3. Kliknij „Lista opiekunów”, na kafelku z danymi podopiecznego.
 4. Wyświetli Ci się lista osób, które mają dostęp do konta dziecka, z możliwością wyznaczenia kolejnych opiekunów.
 5. Wpisz dane osoby, którą upoważniasz, tak, jak podpowiada Ci system: nazwisko, PESEL i zatwierdź przyciskiem.
 6. Osoba przez Ciebie upoważniona będzie miała dostęp do konta dziecka z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Uprawnienia > Konta Twoich dzieci”.

Miałeś dostęp do IKP dziecka i nagle go utraciłeś?

Rodzic automatycznie traci dostęp do konta dziecka, kiedy:

 • dziecko skończy 18 lat i uzyska prawo do pełnego zarządzania swoim IKP
 • dziecko uzyska własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, bo np. odbywa praktyki zawodowe lub jest zatrudniony jako pracownik młodociany
 • dziecko pobiera zasiłek pielęgnacyjny, rentę rodzinną.

Ważne! W takiej sytuacji, kiedy nagle tracisz dostęp do IKP dziecka i wiesz, że ma ono przyznaną rentę, pobiera zasiłek bądź podjęło pracę zarobkową, skontaktuj się z Centrum e-Zdrowia. Możesz wysłać wiadomość na adres mailowy

Wszystkie aktualności