Aktualności

Aktualności Centrali

Poradnik Pacjenta: Opieka koordynowana w POZ. Co oznacza dla pacjentów?

01-06-2023
 • Szerszy pakiet badań w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ), leczenie najczęstszych chorób przewlekłych u lekarza rodzinnego, konsultacje z dietetykiem oraz edukację w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą.

 • To kolejny element wzmocnienia roli POZ w systemie ochrony zdrowia.

 • Opieka koordynowana w POZ pozwala na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów.

 • Obecnie z opieki koordynowanej może skorzystać już ponad 15 mln pacjentów*.

 

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Opieka koordynowana jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • chorób płuc
 • endokrynologii
 • chorób nerek,

na które najczęściej chorują Polacy.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych dziedzin, lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę i ustala indywidualny plan leczenia.

Czy wiesz, że...?

 • Z opieki koordynowanej mogą skorzystać również najmłodsi.
 • W 2023 roku, 5736 dzieci w wieku 0-17 otrzymało kompleksową poradę w ramach opieki koordynowanej.  

Co zyskujesz w opiece koordynowanej?

 • Wygodę - więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu.
 • Czas - wizyty, badania i konsultacje umawia dla Ciebie koordynator.
 • Bezpieczeństwo - koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego planu leczenia.
 • Dostępność - szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.
 • Wiedzę - porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i Twojej choroby.

Więcej badań i dodatkowe porady

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Przychodzi lekarz do lekarza

Nowym rozwiązaniem, jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie są prowadzone również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Przewodnikiem pacjenta jest koordynator

Koordynator opieki w POZ po raz pierwszy pojawił się w październiku 2021 r. Wtedy zadania koordynatora skupiały się na działaniach profilaktycznych.

Opieka koordynowana wzmacnia rolę koordynatora, który dba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, współpracuje z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej. Nie ma wymagań, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora często realizuje personel, który już pracuje w poradni. 

Wprowadzenie opieki koordynowanej

Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przychodni jest dobrowolne. Przychodnie od 1 października 2022 r. występują do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną. Oddział wojewódzki NFZ sprawdza wnioski i podpisuje aneksy do umów. Wówczas konkretne placówki POZ poszerzają swoją ofertę dla pacjentów. Już 35% placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej wdrożyło opiekę koordynowaną w swojej przychodni.*

* Dane z 02 lipca 2024 r.

Sprawdź, czy Twoja przychodnia realizuje opiekę koordynowaną [MAPA]

Wszystkie aktualności