Aktualności

Aktualności Centrali

Porozumienie w sprawie POZ

28-11-2018

Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Lekarze POZ zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpiszą aneksy, które będą obowiązywać do końca 2019 roku.

Stało się to możliwe po długich negocjacjach, które w dniu dzisiejszym zakończyły się osiągnięciem konsensusu zarówno w kwestii finansowania POZ, jak również w kwestiach dotyczących e-zdrowia.

Strony postanowiły zgodnie współpracować, szczególnie na poziomie regionalnym przy wsparciu personelu medycznego w skutecznym wdrażaniu e-zdrowia, w tym e-ZLA, e-recepty i e-skierowania. 

Osiągnięcie porozumienia stało się możliwe dzięki dobrej woli i zrozumieniu obu stron, które brały udział w negocjacjach.

Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych będą otwarte po 1 grudnia, tak jak dotychczas.

Wszystkie aktualności