Aktualności

Aktualności Centrali

Porozumienie z PPOZ

30-11-2018

Osiągnięciem konsensusu zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Wypracowane aneksy będące porozumieniem w kwestii finansowania POZ, będą obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku. Strony zobowiązały się do dalszej ścisłej współpracy w kwestach omawianych w trakcie spotkań.

Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych będą otwarte po 1 grudnia, tak jak dotychczas.

Wszystkie aktualności