Aktualności

Aktualności Centrali

Powszechna dostępność testów na obecność SARS-Cov-2 dla personelu medycznego

15-04-2020

Odpowiadając na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nr 18/20/P-VIII, dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, 15 kwietnia Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje zasady rozliczania kosztów testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Dostępność testów dla personelu medycznego jest powszechna i nie ma ograniczeń sugerujących, że badania dotyczą wyłącznie pracowników medycznych i pacjentów szpitali jednoimiennych. Jedynie rozliczanie i finansowanie kosztów poniesionych testów będzie następowało poprzez podmioty wpisane do wykazu ogłaszanego przez wojewodę, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny. Decyzje o skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie.

Narodowy Fundusz Zdrowia, jako publiczny płatnik, gwarantuje i w pełni zabezpiecza finansowanie badań oraz wszystkich świadczeń związanych z leczeniem COVID-19. Dobro pacjentów i bezpieczeństwo całego personelu medycznego pozostają nadrzędnym celem w podejmowanych przez NFZ działaniach.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 59/2020/DSOZ

Wszystkie aktualności