Aktualności

Aktualności Centrali

Premia dla POZ za szczepienie przeciwko COVID-19

27-07-2021

Za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lekarz POZ otrzyma premię finansową. Wsparcie lekarzy rodzinnych ma pomóc w osiągnięciu odporności zbiorowej przeciwko COVID-19.

Lekarze rodzinni dostaną premię za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w swojej populacji. We wtorek, 27 lipca, weszło w życie zarządzenie Prezesa NFZ, z którego wynika, że poradnie mogą otrzymać dwa rodzaje gratyfikacji finansowej: premię cząstkową i premię całościową.

Dla wielu pacjentów lekarz rodzinny jest autorytetem w kwestiach medycznych. Pacjenci mu ufają, dlatego wsparcie ze strony lekarzy POZ jest szczególnie istotne, aby jak najszybciej osiągnąć odporność zbiorową. Edukacja oparta na faktach, zachęcanie do szczepień w rozmowie telefonicznej i samo szczepienie to arsenał przeciwko COVID-19, którym dysponują lekarze POZ – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezes NFZ.

Premia cząstkowa

Lekarze POZ otrzymają premię cząstkową za procentowy wzrost udziału zaszczepionych pacjentów w swojej populacji (według danych na 1 lipca), w dwóch grupach wiekowych:

  • 12-55 lat
  • powyżej 55 lat.

Wysokość premii różni się od okresu, w którym poradnia szczepiła oraz od wieku pacjentów. Za szczepienie osób po 55 roku życia stawka jest wyższa. Podobnie, jak za szczepienie od połowy lipca, w sierpniu i wrześniu br. Chodzi o zapewnienie szczególnej ochrony dla starszych pacjentów i jak najszybsze tempo szczepień.

Stawki wahają się od 15 do 30 groszy. Nalicza się je za każdy 1% zwiększonej liczby zaszczepionych pacjentów z listy lekarza POZ i mnoży przez liczbę wszystkich pacjentów (powyżej 12 roku życia) z listy. Premie cząstkowe będą wypłacane w dwóch transzach:

  • po 30 września
  • i po 31 grudnia.

Premia roczna

Oprócz premii cząstkowych poradnia POZ może otrzymać premię całościową (roczną). Ta przysługuje za osiągnięcie jednego z 5 progów zaszczepienia swoich pacjentów. Progi zaczynają się od 60%. Ostatni to ponad 80%.

Do każdego progu przypisana jest inna stawka, od 1,70 zł (dla progu 60%) do maksymalnie 5 zł (dla progu przekraczającego 80%). Wysokość premii oblicza się mnożąc stawkę przypisaną do danego progu przez liczbę wszystkich pacjentów (powyżej 12 lat), zapisanych do lekarza POZ (według danych na 1 lipca). Premia całościowa jest jednorazowa i zostanie wypłacona do 15 stycznia 2022 roku.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ poinformuje o premii

Dyrektorzy oddziałów NFZ, na podstawie danych z Centrum e-Zdrowia, dowiedzą się, które poradnie POZ zwiększyły liczbę osób zaszczepionych w swojej populacji i kwalifikują się do otrzymania premii. W kolejnym kroku dyrektor OW poinformuje poradnie POZ o przyznaniu premii i jej wysokości. Następnie poradnia przekaże do Narodowego Funduszu Zdrowia rachunek (fakturę), na podstawie którego NFZ wypłaci premię.

Premie dla POZ są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegóły znajdziesz w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 135/2021/DSOZ

Wszystkie aktualności