Aktualności

Aktualności Centrali

Przedłużenie okresu rozliczeniowego

02-10-2020

Od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmował wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych. Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, nie mogli w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku.

 

 

Więcej czasu na rozliczenie zakontraktowanych świadczeń umożliwi pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązania.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów:

1. Ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

Art. 136c ust. 2. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia ustala się za okres rozliczeniowy określony w umowie.

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548).

§ 2. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego

 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na wniosek świadczeniodawcy (elektroniczny) przekazywany przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI. System pozwoli na złożenie wniosku od 6 października br.
 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń), w typach umów wskazanych poniżej.
 • Okres na jaki następuje przedłużenie okresu rozliczeniowego to 30.06.2021 r.
  We wszystkich umowach 03/8 - Leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) okres rozliczeniowy jest przedłużany do 30.06.2021 r.

Typy umów, w których możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego:

 1. 02/1 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach
 2. 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
 3. 03/1 - Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne
 4. 03/3 - Leczenie szpitalne - chemioterapia
 5. 03/4 - Leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa
 6. 03/5 - Leczenie szpitalne - programy lekowe
 7. 03/6 - Leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
 8. 03/8 - Leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
 9. 03/9 - Leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe
 10. 04/1 - Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 11. 05/1 - Rehabilitacja lecznicza
 12. 07/1 - Leczenie stomatologiczne
 13. 10/1 - Profilaktyczne programy zdrowotne
 14. 11/1 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 15. 1/2 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Teleradioterapia stereotaktyczna/Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1)
 16. 11/3 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - pompa baklofenowa
 17. 14/1 - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 18. 15/1 - Opieka paliatywna i hospicyjna
   

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności