Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

10-08-2016

Z uwagi na prace konserwacyjne w Centrali NFZ mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych:

  1. DILO – Obsługa Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
  2. SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki
  3. SMPT - System Monitorowania Programów Terapeutycznych

Prace konserwacyjne planowane są w dniu 10 sierpnia (środa) 2016 r. w godzinach 20.00-22.00.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności