Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

02-12-2020

W związku z planowanymi pracami serwisowymi systemów informatycznych Centrali NFZ od czwartku 3 grudnia 2020 r. od godz. 18:00 do piątku 4 grudnia 2020 r. do godz. 1:00 (rano) nastąpi przerwa techniczna sytemu autoryzacyjnego.

W trakcie trwania prac niedostępne będą m.in.:

  • System eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) 
  • System DILO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego)
  • System Kolejki (Kolejki Centralne przeznaczona do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia) 
  • System eZWM (e- zlecenie na wyroby medyczne) 

Z powodu prowadzonych prac serwisowych, nie będzie możliwe sprawdzanie uprawnień pacjentów w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

Niedostępna będzie autoryzacja centralna, co może skutkować brakiem możliwości zmiany hasła lub modyfikacji kont świadczeniodawców w portalach SZOI i Portalu Świadczeniodawcy. W związku z tym zwracamy się z prośbą, aby użytkownicy portali, którym zbliża się termin zmiany hasła, do godziny 18:00 w dniu 3 grudnia 2020 te hasła zmienili. 

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności