Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa techniczna

26-03-2021

AKTUALIZACJA

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie prac konserwacyjnych informujemy, że w dniu 25 marca 2021r. od godziny 22:00 do godziny 23:59 nie przewidujemy utrudnień w dostępie do systemu eWuś.

Prace konserwacyjne eWUŚ przeprowadzone zostaną w dniu 30 marca 2021 r.  od godziny 22:00 do godziny 23:59.

W trakcie prac konserwacyjnych mogą pojawić się utrudnienia w dostępie do

  • eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) https://ewus.nfz.gov.pl/ oraz o usług webservice. 

Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności