Aktualności

Aktualności Centrali

Przyjmowanie pacjentów do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych

17-03-2023

Pacjent z chorobą nowotworową, chorobą psychiczną lub uzależnieniem:

  • ma prawo do świadczeń gwarantowanych udzielanych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) – jednak powyższe rozpoznanie nie może być głównym wskazaniem do objęcia opieką; może być jedynie rozpoznaniem współistniejącym
  • nie może zostać przyjęty do zakładu opiekuńczego, jeżeli w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej i podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 


Podstawa prawna:

§5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 965 ze zm.)

Wszystkie aktualności