Aktualności

Aktualności Centrali

Refundacja leków od stycznia do lipca 2020 roku

15-10-2020

W związku art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-lipiec 2020 r.

Komunikat o refundacji aptecznej / programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-lipiec 2020

Wszystkie aktualności