Aktualności

Aktualności Centrali

Rozliczenie zaliczek z 1/12 kontraktu. Spłata możliwa nawet do końca 2023 roku

03-12-2021

Placówki medyczne, które mają umowy, w których okres rozliczeniowy zakończył się w 2020 roku i był przedłużony do końca 2021 roku, mogą wnioskować o rozliczenie 1/12 kontraktu aż do 31 grudnia 2023 roku. Oddziały NFZ przyjmują wnioski do 10 grudnia br.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Wnioski mogą składać placówki medyczne, którym:

  • okres rozliczeniowy w umowach upłynął 31 grudnia 2020 roku
  • następnie został dwukrotnie przedłużony, najpierw do 30 czerwca, a następnie do 31 grudnia 2021 roku.

Aż dwa dodatkowe lata na odrobienie kontraktów

Złożenie wniosku do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, oznacza, że te placówki będą mogły rozliczyć zaliczki pobrane w ramach tzw. 1/12 kontraktu — które nie zostały rozliczone do końca tego roku — w kolejnych okresach rozliczeniowych lub w kolejnych umowach. Maksymalny termin to 31 grudnia 2023 roku.

Wniosek trzeba złożyć do 10 grudnia 2021 roku, elektroniczne przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI.


WAŻNE!

Dyrektor placówki medycznej powinien złożyć wniosek odrębnie do każdej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Oczekiwana zmiana

Możliwość skorzystania z dodatkowego okresu na rozliczenie zaliczek na realizację umów z 2020 i 2021 roku wprowadziło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 listopada 2021 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej [1].

Dzięki wcześniejszym zmianom przepisów przez Ministra Zdrowia, czas na rozliczenie zaliczek był już wydłużany. Ostatnia zmiana przedłużała okres rozliczeniowy o pół roku, od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.


[1] Dz.U. 2021, poz. 2003

Wszystkie aktualności