Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

21-08-2015

Zmiany w słowniku produktów handlowych  zgodnie z zarządzeniem 48/2015/ z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności