Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

16-09-2015

Zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 58/2015/DGL z dnia
11 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności