Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

10-05-2016

Zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami
 

Wszystkie aktualności