Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

05-09-2016

Zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z Zarządzeniem nr 93/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 79).

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności