Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

05-10-2016

Zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności