Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

28-10-2016

W związku z publikacją obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 251.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności