Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

03-11-2016

W związku z publikacją Zarządzenia nr 111/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia z dnia 28 października 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 252.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności