Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

12-12-2016

W związku z publikacją Zarządzenia nr 119/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 253.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

 

Wszystkie aktualności