Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

05-01-2017

W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 254.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności