Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

07-02-2017

W związku z publikacją Zarządzenia nr 3/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 256.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności