Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

28-04-2017

W związku z publikacją Zarządzenia nr 28/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 259.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności