Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

08-03-2017

W związku z publikacją Zarządzenia nr 16/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.17) udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 258.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności