Aktualności

Aktualności Centrali

Specjalny zespół opracuje koncepcję budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych

08-05-2020

Prezes NFZ powołał Zespół do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Głównym zadaniem zespołu jest wypracowanie koncepcji zmian służących usprawnieniu współpracy między NFZ a świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapraszamy do zgłaszania propozycji usprawnień, które przyczynią się do ułatwienia zawierania oraz aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz procesu realizacji i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Propozycję zmian prosimy przesłać na adres:

ezpo@nfz.gov.pl

do 31.05.2020 r.

Przesłane propozycje poddamy analizie. Będą one punktem wyjścia do pracy nad dalszym rozwojem systemu w obszarze zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 66/2020/GPF

Wszystkie aktualności