Aktualności

Aktualności Centrali

Specjalny zespół przygotuje plan przywrócenia pełnego dostępu do świadczeń po pandemii COVID-19

07-07-2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał grupę ekspertów, która zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, po czasie epidemii.

Pierwszym zadaniem zespołu będzie sprawdzenie, jak obecnie wygląda dostęp do świadczeń medycznych i realizacja umów z NFZ. Eksperci wskażą też ograniczenia, które wpływają na zmniejszenie dostępności do procedur medycznych i ryzyka, które wiążą się z powrotem do czasu przed pandemią. Ponadto zaproponują rozwiązania finansowe i prawne, które pozwolą na rozliczenie wykonania umów z Funduszem za okres zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Powołanie zespołu jest ważnym krokiem do płynnego przywrócenia pełnej możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami. Jednocześnie powrót do stanu przed pandemią musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu – podkreślił Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, tuż po podpisaniu zarządzenia powołującego zespół.

Jego trzon składa się z ekspertów Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracami zespołu kieruje Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ, odpowiadający za pion medyczny. Ponadto w pracach zespołu będzie uczestniczyła grupa zewnętrznych doradców.

Do 30 września br. zespół przygotuje wnikliwą analizę i konkretne wnioski, które ułatwią przywrócenie dostępu do świadczeń medycznych do czasu przed pandemią. Zespół może też zaproponować korzystne rozwiązania prawne, które pomogą w osiągnięciu tego celu.

Skład zespołu:

Kierownictwo:

 1. Przewodniczący: Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych
 2. Zastępca przewodniczącego: Arkadiusz Kosowski, dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Centrali NFZ
 3. Sekretarz: Przemysław Bedyński, starszy specjalista w Departamencie ds. Służb Mundurowych w Centrali NFZ.

Członkowie:

 1. Daniel Rutkowski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ
 2. Filip Urbański, zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji w Centrali NFZ
 3. Radosław Murawski, p. o. naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Sprawozdawczych w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.

Doradcy i eksperci:

 1. Anna Baumann-Popczyk, zastępca dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego i Sanitarnej Ochrony Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 2. Dariusz Drelich, wojewoda pomorski
 3. Jan Gessek, dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia
 4. Włodzimierz Gut, przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
 5. Agnieszka Jóźwik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
 6. Anna Miszczak, dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 7. Mariola Szulc, prezes zarządu, dyrektor generalny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o. w Tychach
 8. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Więcej o pracy nowego zespołu Centrali NFZ dowiesz się z Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 103/2020/GPF

Wszystkie aktualności