Aktualności

Aktualności Centrali

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

13-01-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, aktualizuje Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji dedykowane pilotażowi POZ PLUS. Aktualizacja dotyczy modyfikacji 3 sprawdzeń weryfikacyjnych, usunięcia 1 sprawdzenia walidacyjnego i dodania 5 nowych sprawdzeń weryfikacyjnych.

 

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

52390008

Sprawdzenie poprawności rozliczenia bilansu pogłębionego w kontekście ilości sprawozdanych badań

52390008

Dla danej pozycji rozliczeniowej nie sprawozdano w systemie OW minimum jednego badania diagnostycznego w ramach bilansu pogłębionego

52390014

Sprawdzenie, czy dla pozycji rozliczeniowej przekazano nie więcej niż jeden identyfikator DMP

52390014

Dla pozycji rozliczeniowej przekazano więcej niż 1 identyfikator DMP

52390016

Sprawdzenie istnienia identyfikatora DMP przekazanego dla pozycji rozliczeniowej w bazie OW NFZ (dla pozycji rozliczeniowych, których liczba dni pomiędzy datą końca pozycji rozliczeniowej a datą rozpoczęcia nie przekracza 3 dni)

52390016

Przekazany identyfikator DMP nie został jeszcze zreplikowany do bazy OW NFZ  lub identyfikator jest błędny

52390017

Sprawdzenie istnienia identyfikatora DMP przekazanego dla pozycji rozliczeniowej w bazie OW NFZ, dla pozycji rozliczeniowych, których liczba dni pomiędzy datą końca pozycji rozliczeniowej a datą rozpoczęcia przekracza 2 dni

52390017

Przekazany identyfikator DMP nie został zidentyfikowany w bazie OW NFZ

52390023

Sprawdzenia czy profilaktyczne świadczenie bilansowe (produkt jednostkowy) zostało wykazane raz w ramach danego procesu

52390023

Dla danego procesu profilaktyczne świadczenie bilansowe zostało już wykazane

52390024

Sprawdzenia czy wizyta edukacyjna została sprawozdana po wcześniejszym sprawozdaniu wymaganych świadczeń

52390024

Dla danej pozycji rozliczeniowej nie sprawozdano wcześniejszych świadczeń zależnych

52390025

Sprawdzenie czy zostały zachowane odstępy czasowe przy rozliczeniu wizyt edukacyjnych

52390025

Dla danej pozycji rozliczeniowej odstęp czasowy pomiędzy świadczeniami jest niewłaściwy

52390028

Sprawdzenie wykonania świadczeń z ograniczeniem czasowym (fizjoterapia z ograniczeniem do 6 miesięcy)

52390028

Dla danej pozycji rozliczeniowej limit świadczeń w ramach fizjoterapii został przekroczony

52390030

Sprawdzenie czy w ramach bilansu pogłębionego nie sprawozdano powtórnie tego samego świadczenia

52390030

Dla tej pozycji rozliczeniowej w systemie OW istnieje już pozycja z tym samym kodem produktu jednostkowego

 

Wszystkie aktualności