Aktualności

Aktualności Centrali

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

14-01-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

52715002

Sprawdzenie czy dla produktów/leków innych niż z zakresów CHEM i PL przekazano informację o fakturze zakupu

52715002

Nie przekazano informacji o fakturze zakupu produktu/leku

52715003

Sprawdzenie czy przekazane pozycje faktur zakupowych istnieją w bazie danych OW NFZ i zostały sprawozdane komunikatem FZX przez wskazanego świadczeniodawcę

52715003

Przekazano informacje o pozycjach faktur zakupowych, które nie zostały sprawozdane komunikatem FZX

52715004

Sprawdzenie czy przekazane dane o fakturze zakupowej są adekwatne do sprawozdanych komunikatem FZX

52715004

Nie zachodzi zgodność elementów przekazanych komunikatem SWIAD i FZX

52715005

Sprawdzenie daty sprzedaży z faktur zakupowych wykazanych pod pozycją rozliczeniową w stosunku do daty końca realizacji pozycji rozliczeniowej

52715005

Sprawozdana data sprzedaży z faktury wykazanej pod pozycją rozliczeniową była późniejsza (+45 dni) niż data końca realizacji pozycji rozliczeniowej

52715006

Sprawdzenie czy suma sprawozdanych ilości produktu/leku nie przekracza ilości przekazanej w komunikacie FZX dla tej pozycji faktury (dane-poz-inne)

52715006

Sprawozdana ilość produktu/leku wykazana w ramach rozliczanych świadczeń jest większa od ilości możliwej do rozliczenia przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715007

Sprawdzenie zgodności wartości produktu/leku sprawozdanych w danych o fakturze zakupu z uwzględnieniem ich ceny jednostkowej przekazanej w komunikacie FZX dla tej pozycji faktury

52715007

Przekazana wartość produktu/leku sprawozdana w danych o fakturze zakupu nie jest adekwatna do ceny jednostkowej przekazanej w komunikacie FZX  dla tej pozycji faktury

52715008

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy spoza PSZ )

52715008

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715009

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt bez dodatkowych współczynników)

52715009

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715010

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy PSZ - ryczałt z dodatkowymi współczynnikami)

52715010

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715011

Sprawdzenie czy suma sprawozdanych ilości substancji czynnej leku nie przekracza ilości przekazanej w komunikacie FZX dla tej pozycji faktury (dane-poz-chem)

52715011

Sprawozdana ilość substancji wykazana w ramach rozliczanych świadczeń jest większa od ilości substancji możliwej do rozliczenia przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715012

Sprawdzenie wartości pozycji rozliczeniowej w przypadku produktów leczniczych stosowanych zarówno w chemioterapii i programach lekowych oraz w innych świadczeniach (dane-poz-chem)

52715012

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715013

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy PSZ w zakresie odrębnie finansowanym)

52715013

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

 

 

Wszystkie aktualności