Aktualności

Aktualności Centrali

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

26-07-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50317032

Sprawdzenie poprawności przekazania informacji o efekcie programu profilaktycznego, w kontekście wieku pacjentki

50317032

Kod efektu realizacji programu profilaktycznego nieadekwatny do wieku pacjenta

50503013

Sprawdzenie limitu świadczeń psychiatrycznych dziennych, zrealizowanych na jedno

e-skierowanie, w kontekście limitu czasu dopuszczalnego do rozliczania 

50503013

Wykazany czas trwania dziennych 

świadczeń psychiatrycznych przekracza maksymalny możliwy czas rozliczania

50601098

Sprawdzenie czy zostały przekazane dane o diagnozie psychologicznej dla pobytów/wizyt, dla których jest to wymagane

50601098

Dla wykazanej pozycji rozliczeniowej nie przekazano danych dotyczących diagnozy psychologicznej

50601099

Sprawdzenie czy przekazany kod kategorii problemu występuje

w słowniku grup problemów w opiece psychiatrycznej

50601099

Przekazany kod kategorii problemu nie występuje w słowniku grup problemów w opiece psychiatrycznej

50701004

Sprawdzenie czy podana komórka organizacyjna jest zgodna

z obowiązującym planem umowy (kom-org/nfz:id-tech-kom-org) z dokładnością do daty wykonania świadczenia

50701004

Kod komórki organizacyjnej (techniczny) niezgodny z planem umowy

50811027

Sprawdzenie występowania personelu realizującego świadczenie w  potencjale zadeklarowanym w POZ

50811027

Osoba wykonująca świadczenie nie występuje w deklarowanym potencjale

51290005

Sprawdzenie podania dodatkowych danych rejestrowanych w związku z sesją, w ramach której udzielono świadczenie, w zależności od typu zestawu świadczeń (nfz:sesja)

51290005

Nieprawidłowa liczba uczestników sesji

51601101

Sprawdzenie wykazania faktycznej krotności pozycji rozliczeniowej względem dat jej realizacji (wg schematu OZ)

51601101

Nieprawidłowa krotność faktyczna względem dat realizacji pozycji rozliczeniowej (wyliczana wg schematu OZ)

51603027

Sprawdzenie minimalnej długości pobytów w hospitalizacji

51603027

Suma długości pobytów związanych

z badanym świadczeniem jednostkowym nie spełnia wymaganego minimum

51608055

Sprawdzenie liczby cykli fizjoterapii ambulatoryjnej  realizowanych

w ramach jednego  e-skierowania

51608055

Przekroczony limit wykonanych cykli zabiegowych dla jednego e-skierowania

51608056

Sprawdzenie liczby świadczeń zrealizowanych w ramach

e-skierowania 

51608056

Przekroczony limit świadczeń w ramach 

e-skierowania

51608058

Sprawdzenie liczby świadczeń zabiegowych zrealizowanych

w ramach cyklu fizjoterapii ambulatoryjnej

51608058

Przekroczony limit świadczeń dla jednego cyklu

51608059

Sprawdzenie liczby cykli fizjoterapii ambulatoryjnej  realizowanych

w ramach jednego  skierowania

51608059

Przekroczony limit wykonanych cykli zabiegowych dla jednego skierowania

51608063

Sprawdzenie liczby świadczeń zrealizowanych w ramach skierowania z uwzględnieniem rozpoznania ICD10

51608063

Przekroczony limit świadczeń

w ramach skierowania

51616028

Sprawdzenie poprawności realizacji świadczeń  w ramach zlecenia

51616028

W ramach jednego skierowania wykazano różne świadczenia jednostkowe

51616029

Sprawdzenie poprawności realizacji świadczeń w ramach zlecenia (czy nie różne)

51616029

W ramach jednego skierowania wykazano różne świadczenia jednostkowe

51616030

Sprawdzenie możliwości łączenia

w tym samym dniu świadczeń AOS

w ramach świadczeniodawcy

51616030

Nieprawidłowe sumowanie świadczeń AOS  w tym samym dniu w ramach świadczeniodawcy

51616031

Sprawdzenie występowania świadczenia do sumowania

(z katalogu) w ramach zestawu świadczeń (A)

51616031

W ramach zestawu świadczeń nie wykazano świadczenia z katalogu @1 wymaganego do dosumowania

51690098

Sprawdzenie czy pacjent rozliczony na podstawie przepisów o koordynacji nie znajduje się na liście aktywnej POZ u danego świadczeniodawcy

51690098

Pacjent znajduje się na liście aktywnej deklaracji POZ u tego świadczeniodawcy

51902008

Sprawdzenie czy pacjent nie posiada karty DiLO w ramach ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego danego problemu

51902008

W systemie OW NFZ istnieje aktywna karta DILO pacjenta, dla tego rozpoznania

51906027

Sprawdzenie poprawności rozpoznań ICD10 wykazanych dla pozycji rozliczeniowej rozliczającej konsylium

51906027

Przyczyna udzielenia świadczenia jest różna od kodu jednostki chorobowej przekazanego w danych karty DiLO

o numerze @1

Wszystkie aktualności