Aktualności

Aktualności Centrali

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

29-08-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50301121

Sprawdzenie danych o osobie, która złożyła oświadczenie 

50301121

W danych o osobie składającej oświadczenie o uprawnieniach do świadczeń nie podano identyfikatora dokumentu

50314079

Sprawdzenie czy przekazano dane o dokumencie potwierdzającym uprawnienia (dla TR)

50314079

nie przekazano kompletu danych dotyczących dokumentu potwierdzającego uprawnienie TR

50314080

Sprawdzenie czy przekazano dane o dokumencie potwierdzającym uprawnienia (dla IC)

50314080

nie przekazano kompletu danych dotyczących dokumentu potwierdzającego uprawnienie IC

50317038

Sprawdzenie zgodności wieku pacjenta w stosunku do uprawnień

50317038

Nieprawidłowy wiek pacjenta względem tytułu uprawnień @1
@1 - tytuł uprawnień

50317039

Sprawdzenie czy pacjent objęty szczepieniem przeciwko HPV ma od 12 do 14 lat (rocznikowo)

50317039

Nieprawidłowy wiek pacjenta względem uprawnień do szczepienia

50601073

Sprawdzenie przekazania informacji o ocenie wg wymaganej skali (nfz:reh-stac/ocena) 

50601073

Dla wykazanej pozycji rozliczeniowej nie przekazano informacji o ocenie wg wymaganej skali

50601104

Sprawdzenie, czy dla sprawozdanych świadczeń przekazano element zlecenie

50601104

Nie przekazano wymaganej informacji o skierowaniu

50613003

Sprawdzenie, czy dla weryfikowanej pozycji rozliczeniowej spełnione są warunki dotyczące liczby procedur ICD9 osobodnia rehabilitacji dziennej (dla pobytu)

50613003

Nie spełniono warunków dot. liczby procedur ICD9 na osobodzień dla pobytu

50801014

Sprawdzenie przekazania danych o wszystkich osobach, które brały udział w udzielaniu świadczeń

50801014

Nie przekazano danych o wszystkich osobach realizujących świadczenie

51001019

Sprawdzenie poprawności przekazania danych o zaawansowaniu nowotworu

51001019

Nieprawidłowo przekazano dane o zaawansowaniu nowotworu

51001020

Sprawdzenie poprawności przekazania danych o zaawansowaniu nowotworu

51001020

Nieprawidłowo przekazano dane o zaawansowaniu nowotworu

51601124

Sprawdzenie czy zastosowano kod specjalnego rozliczenia dla kolejnych pakietów zrealizowanych w tym samym czasie

51601124

Nie zastosowano kodu specjalnego rozliczenia dla kolejnych pakietów świadczeń zrealizowanych w tym samym dniu

51606131

Sprawdzenie nakładania świadczenia ambulatoryjnego na hospitalizację zawierającą świadczenia z różnych typów umów

51606131

Świadczenie wykazane w trakcie trwania hospitalizacji rozliczanej w różnych typach umów

51616035

Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczenia z uwzględnieniem procedur wykonanych w ramach świadczenia warunkującego

51616035

Brak świadczenia albo ICD9 warunkującego rozliczenie, w odpowiednim odstępie czasu

51616036

Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczenia z tym samym rozpoznaniem

51616036

Występuje kolizja ze świadczeniem jednostkowym @1
@1 -świadczenie jedn. kolidujące

51619048

Sprawdzenie zgodności kodu świadczeniodawcy ze zgodą z CBWiD płatnika

51619048

Zgoda o podanym numerze została wydana innemu świadczeniodawcy

51690151

Sprawdzenie możliwości wykazania świadczenia przy wcześniej rozliczonych świadczeniach wykluczających lub nieprawidłowym odstępie pomiędzy nimi (z uwzględnieniem zakresu)

51690151

Świadczenie wykonane przy wcześniejszym rozliczeniu świadczenia wykluczającego @1
(@1 - kod świadczenia kolizyjnego) lub nie dochowaniu odstępu pomiędzy nimi

52290008

Sprawdzenie poprawności kodu teryt (element 7/nfz:psychiatria@teryt)

52290008

Należy przekazać bardziej szczegółowy TERYT zamieszkania pacjenta

52590001

Sprawdzenie czy prawidłowość wykonania szczepienia została potwierdzona w przez system CEZ

52590001

Występują niezgodności z systemem SWCEZ

52715030

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy spoza PSZ) - dla poz-inne

52715030

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/ leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715031

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt bez dodatkowych współczynników) - dla poz-inne

52715031

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/ leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715032

Sprawdzenie, wartości pozycji rozliczeniowej w przypadku produktów leczniczych stosowanych zarówno w chemioterapii i programach lekowych oraz w innych świadczeniach (świadczeniodawcy poza siecią PSZ) - dla poz-chem

52715032

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/ leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715033

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt bez dodatkowych współczynników) - dla poz-chem

52715033

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX

52715034

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa z uwzględnieniem dodatkowych współczynników (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt) dla poz-inne

52715034

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/ leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX i dodatkowego współczynnika

52715035

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa i dodatkowego współczynnika (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt ) - dla poz-chem

52715035

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w FZX i dodatkowego współczynnika

52715036

Sprawdzenie zgodności kodu GTIN w danych sprawozdawczych i w danych z faktury

52715036

Dla danej pozycji rozliczeniowej przekazano inny GTIN leku niż przy fakturze (RDTL)

Wszystkie aktualności