Aktualności

Aktualności Centrali

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

05-06-2024

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOD SPRAWDZENIA

Sprawdzenie - nazwa

Poziom wykonywania sprawdzenia
- proces

Komunikat  dla świadczeniodawcy

50314081

Sprawdzenie aktualności dokumentu dot. uprawnień dodatkowych wymaganych  ze względu na tryb przyjęcia

WRP

Pozycja rozliczeniowa wykracza poza daty ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe

50314082

Sprawdzenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia względem udzielonego świadczenia

WRP

Dokumentu potwierdzający uprawnienia nie upoważnia do udzielenia tego świadczenia jednostkowego

50506011

Sprawdzenie, czy w epizodzie nie występują wykluczające się świadczenia jednostkowe i procedury ICD9

WRW

W epizodzie wykazano świadczenie jednostkowe i procedurę wykluczające się

50601118

Sprawdzenie wymagalności podania informacji o masie, wzroście pacjenta (dla świadczeń poz)

WRP

Brak danych o masie i wzroście pacjenta

50701005

Sprawdzenie, czy podana komórka organizacyjna jest zgodna z obowiązującym planem umowy (kom-org/nfz:id-tech-kom-org) z dokładnością do daty wykonania świadczenia.

WRP

Kod komórki organizacyjnej (techniczny) niezgodny z planem umowy

51005047

Sprawdzenie, czy przyczyna udzielenia świadczenia nie jest wykluczająca (z uwzględnieniem wieku)

WRW

Główna przyczyna wykazana w kontakcie wyklucza rozliczenie sprawozdanego świadczenia jednostkowego

51608075

Sprawdzenie  liczby wykonanych wizyt pielęgniarskich w hospicjum domowym

WRK

Liczba wizyt pielęgniarskich w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51608076

Sprawdzenie  liczby wykonanych porad lekarskich/ wizyt pielęgniarki w opiece  zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (1 na tydzień)

WRK

Liczba porad lekarskich/ wizyt pielęgniarki w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51608077

Sprawdzenie  liczby wykonanych wizyt pielęgniarki lub fizjoterapeuty w opiece  zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (2 na tydzień)

WRK

Liczba wizyt pielęgniarki lub fizjoterapeuty w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51608078

Sprawdzenie  liczby wykonanych porad lekarskich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym

WRK

Liczba porad lekarskich w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51690153

Sprawdzenie czy zastosowano specjalne rozliczenie dla świadczeniodawców z listy

WRP

Nie wykazano obowiązującego kodu specjalnego rozliczenia

51690154

Sprawdzenie, czy wcześniej sprawozdano świadczenie warunkujące

WRK

W systemie nie istnieje informacja o realizacji świadczenia warunkującego rozliczenie

51690155

Sprawdzenie poprawności sprawozdania świadczeń z innych zakresów przez świadczeniodawcę realizującego KON

WRP

Świadczenia sprawozdane nieprawidłowo przez świadczeniodawcę realizującego KON

51609051

Sprawdzenie spełnienia warunku wystąpienia hospitalizacji przed dalszą opieką

WRK

Świadczenie nie może być rozliczone z powodu braku hospitalizacji warunkującej jego rozliczenie lub nie został dochowany warunek odstępu dni

Wszystkie aktualności