Aktualności

Aktualności Centrali

Środki na cyberbezpieczeństwo w 2023 roku - wniosek aktualizacyjny

30-12-2022

W przypadku braku zakończenia przez świadczeniodawcę realizacji czynności, o których mowa w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 68/22/BBIiCD (z późn. zmianami), które dotyczy finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców w 2022 r., informujemy że w 2023 roku świadczeniodawcy będą mogli złożyć wniosek aktualizacyjny.

Wniosek aktualizacyjny będzie podstawą do zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowej umowy o finansowanie projektów zwiększających cyberbezpieczeństwo.

Wszystkie aktualności